Profiel

Foto van Nella

Mijn naam is Nella Lindhoud, geboren te Tholen (1969).  Ik heb jarenlang als manager gewerkt binnen de jeugdhulpverlening en diverse zorginstellingen. Als manager lag mijn aandacht vooral bij het verbeteren van processen en mogelijkheden creëren voor de ontwikkeling van mijn medewerkers. Nadat ik mezelf jarenlang heb afgevraagd of ik nu meer de manager of de hulpverlener was, heb ik de knoop doorgehakt om me meer te specialiseren in therapeut en coach waardoor ik de opleiding tot psychodynamisch therapeut en coach ben gaan volgen. Ik was me daarbij eveneens bewust dat ik al jaren vanuit een sterke overlevingsstrategie leefde en ik worstelde met dieperliggende gevoelens van angst en onveiligheid die ik niet begreep. Gesprekken met een psycholoog bleven voor mij te oppervlakkig waardoor ik tevens voor deze opleiding heb gekozen, omdat ik besefte dat deze mij methodieken leerde om bij diepere lagen te komen. Inmiddels heb ik aardig wat processen doorlopen waarin ik diverse achtergronden heb ontdekt gekoppeld aan mijn overlevingsstrategie en angst. Nu leef ik dichterbij mezelf, ervaar meer verbinding en voel me vrij van de gevoelens van angst en onveiligheid.
Mijn persoonlijke ervaringen en de methodieken die ik in de opleiding heb geleerd, wil ik graag inzetten om anderen in hun proces te begeleiden.
Ik ben iemand die intuïtief goed kan aansluiten bij waar de ander zit in zijn levensproces waardoor ik innerlijke processen bij mensen op gang weet te brengen, die er werkelijk toe doen.

De waarheid zal je vrij maken
Het beeld in de header verwijst naar mijn visie op therapie en coaching: het laat de mens zien, die zich vrij voelt. Zo vrij dat hij zichzelf durft te laten zien. Hij staat vrij in de ruimte, maar hij is ook in balans. Het doel van therapie en coaching is iemand weer in balans te krijgen. Een belangrijk uitgangspunt hierin is om te onderkennen wat je diep van binnen voelt en dat uit te spreken. Dit schept ruimte voor nieuwe overtuigingen en processen: de waarheid zal je vrij maken is een Bijbelse uitspraak. Deze waarheid geloof ik en heb ik ook in mijn eigen traject ontdekt. Pas als de waarheid gezien en gesproken wordt, kan er heling plaats vinden en ontstaat er ruimte voor groei en ontwikkeling. En kun je worden zoals God je bedoeld heeft.