Informatie

Intakegesprek
In het intakegesprek wordt de hulpvraag nader uitgewerkt. Dit gesprek is tevens een oriëntatiegesprek waarin we samen bekijken of we voldoende klik ervaren. Het intakegesprek duurt net als de vervolggesprekken 1 -1,5 uur. Als psychodynamisch therapeut zet ik me volledig in om je bij je hulpvragen te begeleiden. Je blijft altijd zelf verantwoordelijk voor je eigen proces en de keuzes die je tijdens het begeleidingsproces maakt.

Tarieven
De tarieven die ik hanteer, zijn

  • Intakegesprek: €85
  • Sessie (particulier): €85 per uur
  • Sessie (via werkgever): €110 per uur
  • Intake gesprek relatietherapie: €110
  • Sessie relatietherapie: €110 per uur

De genoemde tarieven zijn BTW-vrij. Voor de vervolgsessies voor individuele therapie of coaching wordt per extra kwartier €21,25 gefactureerd. Voor relatietherapie wordt per extra kwartier €27,50 gefactureerd. Betaling vindt achteraf plaats middels een factuur die per e-mail wordt verstuurd.

Vergoeding vanuit zorgverzekering
Ik ben aangesloten bij de beroepsorganisaties Complementair Kwaliteitstherapeuten en het CAT. Daarnaast sta ik geregistreerd bij het RBCZ. Daardoor kan het zijn, als je aanvullend verzekerd bent, dat jouw zorgverzekeraar een deel van de kosten vergoed. De therapeutische sessies vallen onder de prestatiecode 24511 ‘integratieve psychotherapie’ of onder de prestatiecode 24504 ‘overige psychosociale therapie’. Ik heb een overzicht welke zorgverzekeraars een deel vergoeden, maar check altijd je polisvoorwaarden of neem zelf contact op met je zorgverzekeraar. (Loopbaan)coaching wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar, maar is wel aftrekbaar als studiekosten wanneer deze gemaakt worden in het kader van loopbaan of beroep.

Afspraak afzeggen
Een afspraak kan kosteloos tot uiterlijk 24 uur voor het gesprek worden afgezegd. Voor afzeggen binnen 24 uur breng ik 50% van het gesprekstarief in rekening. Kom je zonder geldige reden niet opdagen voor het gesprek bereken ik 100% van het gesprekstarief.

Klachtrecht en privacyverklaring
Mocht je een klacht hebben dan hoop ik dat wij hierover in gesprek gaan. Je hebt het recht een klacht in te dienen. Ik val als kwaliteitstherapeut onder Wkkgz-klachtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten en onder het Tuchtcollege Complementaire Zorg. In de privacyverklaring kun je lezen hoe ik met je persoonlijke gegevens omga.

Kwaliteitstherapeuten TCZ GAT RBCZ