Coaching

Het kan zijn dat je geen specifieke problemen in je leven ervaart, maar toch merkt dat je niet helemaal uit de verf komt. Je hebt het gevoel dat je effectiever kunt zijn, maar het lukt je niet om te veranderen. Coaching is bedoeld voor mensen die het gevoel hebben dat ze niet alles uit zichzelf halen. Dit kan zowel op je werk als op persoonlijk gebied zijn.

Wat is coaching?
Coaching is een proces dat mensen voorwaarts helpt doordat zij worden ondersteund in:

  • het onderzoeken van hun huidige situatie,
  • het onderzoeken van nieuwe mogelijkheden,
  • het stellen van doelen,
  • het nemen van actie om deze doelen te bereiken,
  • het wegnemen van weerstand.

Coaching gaat altijd over ‘ontwikkeling’. Dat kan de ontwikkeling van een persoon zijn, maar ook van een team.

Uitgangspunten bij coaching
Coaching gaat uit van de autonomie van degene die gecoacht wordt, is resultaatgericht en ondersteunt de coachee bij het ontwikkelen van zijn kwaliteiten en competenties. Bij coaching wordt gewerkt vanuit bewustzijn en verantwoordelijkheid. Het leren en handelen neemt een belangrijke plaats in.

De gesprekken
Binnen de coachingsgesprekken gaat het in eerste instantie om het zoeken naar interne blokkades en overtuigingen. Deze staan vaak het behalen van goede resultaten in de weg. Door het stellen van de goede vragen en het reflecteren op gedrag worden deze blokkades en overtuigingen zichtbaar en kunnen worden weggenomen, waardoor er ruimte ontstaat voor groei, ontwikkeling en verandering. Binnen coaching is er niet alleen aandacht voor het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden, maar ook voor het aannemen van nieuwe gedachten welke nieuw gedrag oplevert.

Mogelijke coachingsthema’s

  • persoonlijk leiderschap ontwikkelen
  • meer balans tussen werk en privĂ© vinden
  • ontwikkelen van vaardigheden en competenties
  • verbeteren van individuele werkprestaties
  • oplossen van werkprobleem of lastige situaties.

Loopbaancoaching
Als je je afvraagt of je wel op de goede plek zit of van baan of loopbaan wilt veranderen, kun je kiezen voor loopbaanbegeleiding. Werk dat bij je past geeft je niet alleen energie, maar zal ook tot goede resultaten leiden, waarbij je als persoon tot je recht komt.